5 основних складнощів юридичного перекладу

 
  • 1. Документи в стилі «legalese»

  • Legalese – особливий стиль складання документів, поширений в англо-американській правовій системі. Для нього характерні численні складні для сприйняття формулювання та конструкції, а також архаїчні фрази, звороти і кліше. Їх використання в наші дні пояснюється тим, що в англо-американській правовій системі велике значення має судовий прецедент і звичай. У зв’язку із цим дуже важливо якомога точніше тлумачити зміст термінів і словесних конструкції при перекладі подібного документа з англійської мови.
  • 2. Передання змісту понять

   Деякі терміни, що характерні для вітчизняної правової системи, відсутні за кордоном, і навпаки. Наприклад, в англо-американській системі нема інституту понятих. Слово «witness», яким недосвідчений перекладач назве понятого, буде сприйняте у Великій Британії чи США як «свідок». А це вже правова колізія. Тому “>юридичний переклад документів варто довіряти перевіреним перекладачам.
  • 3. Термінологічні лакуни

   Для деяких термінів і словесних зворотів точних аналогів при перекладі не існує взагалі. Перекладач має максимально точно передати суть написаного за допомогою еквівалентних слів або фраз.
  • 4. Потреба у словесних трансформаціях

   Якісний переклад офіційних текстів найчастіше вимагає володіння специфічними прийомами. У їх числі – транслітерація, калькування, антонімічний переклад, транскрибування. Передача символу однієї письмової системи символом іншої системи (транслітерація) часто використовується для перекладу скорочень і абревіатур. Переклад іноземних прізвищ, власних імен і найменування іноземних компаній здійснюється транскрибуванням.
  • 5. Наявність «однорідних слів»

   Приміром, для перекладу таких слів, як attorney, solicitor, counsel, barrister, lawyer у словнику будуть запропоновані ті самі еквіваленти: юрист, адвокат, представник у суді. Тільки правильне розуміння контексту та особливостей іноземної правової системи забезпечить адекватний вибір.
Допомога професіоналів – це якісний переклад без труднощів!
Оцените!