Двозначність при юридичному перекладіГалузь юриспруденції доволі специфічна і складна для перекладання. Переклад юридично-правових документів повинен передавати повністю і точно значення тексту з однієї мови на іншу так, щоб був повністю і цілком переданий його законодавчий зміст як в оригіналі. Також однією зі складностей є те, що в юриспруденції немає загальної бази, за якою можна було би легко орієнтуватися і здійснювати переклад. Команда «Communic Company» чудово розуміє, наскільки вам, наші дорогі клієнти, важливо дотримуватися чіткості в термінології виконання перекладу і точності в написанні імен, організацій і тверджень при юридичному перекладі документів особливої важливості. Слід пам’ятати про те, що юридичний переклад не допускає двозначності, тому що вона може призвести до невідповідності оригіналу та серйозних порушень прав заінтересованих осіб. Для перекладача юридичних документів недостатньо тільки знань основ перекладу і мови. Необхідне також розуміння змісту тексту, відсутність вільного трактування і точність у переданні суті. Також якість юридичного перекладу залежить і від інформаційної підготовки перекладача. Перед тим як почати працювати над перекладом, перекладач зобов’язаний попередньо вивчити компанію, відвідати її сайт, визначити, до якої сфери діяльності вона належати. При юридичному перекладі дуже важливо поєднувати всі тонкощі виконання, такі як дотримання формулювання відповідно до глосарія, який затверджений компанією. Глосарій – це міні-словник зі своїм трактуванням термінів, коментарями та перекладами певних значень на іншу мову. Наявність глосарія є дуже важливою при перекладанні, особливо при технічному або юридичному. Перекладачі нашої компанії можуть власноручно розробити глосарій для вас, беручи до уваги точність, правильність і всі ваші побажання. Також усі наступні переклади аналогічних документів будуть виконуватися відповідно до вже створеного глосарія, що дасть можливість підвищити точність, якість і смислову лінію перекладу. Врешті-решт, щоб подолати труднощі перекладу і вибрати відповідний спосіб точної передачі суті подвійних значень у юридичних документах, найчастіше потрібен певний творчий підхід, високий рівень кваліфікації та володіння як іноземною мовою, так і мовою оригіналу, а також глибокі знання в сфері юриспруденції та загальної інформаційної бази країни, на мову якої здійснюється переклад.
Оцените!