Основні види спеціалізації перекладачів (економічна, юридична, медична …)

  Письмовий переклад – це сфера діяльності, в якій важливою є вузька спеціалізація перекладача, відмінне знання іноземної мови, розуміння предмета перекладу і наявність у перекладача широкого кругозору. У сучасному світі дедалі більшого попиту набувають послуги письмового перекладу в різних сферах діяльності. Перекладачі можуть не спеціалізуватися в декількох сферах або галузях письмових перекладів, але вони обирають для себе одну сферу спеціалізації. Як правило, люди звертаються за послугами перекладу з різними видами документів. Узагальнюючи документи, можна поділити їх на 6 видів: економічні, юридичні, медичні, технічні, художні, особисті документи. Почнемо з технічного перекладу. Він належить до складних спеціалізованих видів. Його особливості – технічна термінологія, стислість викладу, велике число скорочень, абревіатур, рисунків, креслень. Цей вид перекладу слід доручати відповідному перекладачу, що володіє тематикою на високому рівні. Наші висококваліфіковані перекладачі виконують переклад різноманітної технічної документації, такої як технічна специфікація до обладнання, інструкція, керівництво користувача тощо. Наші перекладачі також створюють і використовують глосарій термінів для зручності та єдності актуальної термінології перекладу. Вартість технічного перекладу залежить від обсягу, мови та строків виконання. Юридичний переклад являє собою переклад документів і текстів, що стосуються до сфери права. Такі тексти складаються з безлічі юридичних термінів, кліше, правових формулювань. У нашій команді фахівців є перекладачі з великим досвідом перекладання документів такої тематики. У «Ком’юнік Компані» є великий досвід перекладання юридичних документів, таких як: договори і контракти, статути, свідоцтва проо реєстрацію компанії, а також довіреностей, нотаріальних заяв, нормативно-правових актів, літератури юридичного спрямування. Найчастіше переклад зазначених вище документів потребує офіційного підтвердження правильності перекладу — нотаріального посвідчення підпису перекладача або посвідчення печаткою бюро. Досить часто люди звертаються по переклади медичних текстів – відповідальне завдання, яке необхідно довіряти тільки професійним перекладачам, тому що від правильності передачі інформації залежить не тільки якість перекладу, але й здоров’я людини. Медичний переклад вимагає цілком особливого підходу, особливої старанності й особливих знань. Переклад документів медичної тематики ми довіряємо винятково перекладачам, що мають медичну освіту і значний досвід роботи з даною тематикою. Ми перекладаємо медичні довідки, сертифікати, історії хвороб, результати медичних досліджень, висновки лікарів. За останні роки зростає попит на послуги перекладу документів економічної тематики, тому що багато молодих компаній і компаній, що розвиваються, націлені на розвиток бізнесу, вихід на іноземний ринок. Якісний переклад економічних документів гарантує сталість вашого бізнесу і повагу партнерів. Перекладачі нашого бюро мають значний досвід перекладання бухгалтерських і фінансових документів, обізнані з термінологією, структурою типових документів. Перекладачі нашого бюро на високому рівні здійснять переклад таких документів, як  інвойси (рахунок-фактура), фінансові та аудиторські звіти, маркетингові, аналітичні дослідження та інші документи. Переклад особистих документів є нескладним, тому що переважно перекладають: паспорти, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, дипломи тощо. Наші перекладачі готові в найкоротший термін надати переклади особистих документів, як посвідчені печаткою бюро, так і засвідчені нотаріусом. За художніми перекладами звертаються рідше, ніж за перекладами юридичними чи економічними. Художній переклад являє собою мистецтво у повному сенсі цього слова, тому що перекладач повинен не тільки досконало володіти іноземною мовою, але й мати літературний хист, передавати ідеї та емоції, виражені не тільки в словах, але й «поміж рядків». Перекладачі нашого бюро мають багату фантазію та майстерністю, необхідні для того, щоб надати тексту літературного стилю. Для виконання перекладу перелічених вище документів бюро перекладів «Ком’юнік Компані» на Подолі залучає професіоналів своєї справи — перекладачів і редакторів, що працюють із різними тематиками.