Особливості перекладу на російську мову

особливості перекладу на російську мову

Бюро перекладів Ком’юнік Компані спеціалізується на наданні послуг перекладу різноманітних текстів, як художніх, так і ділових. Оскільки менталітет народів цих країн різниться та існують кардинальні відмінності в структурі мови, перекладач зобов’язаний володіти основами теорії перекладу і знати культуру різних народів.

Наші спеціалісти, які здійснюють переклад

 • Знають усі стилістичні прийоми, ідіоми та граматику мов, з якими працюють;
 • Не лише розуміють іноземний текст буквально, а й можуть «читати між рядків»;
 • З високою точністю і збереженням стилю викладення передають думки автора;
 • Здійснюють переклад, зберігаючи всі відтінки думки автора, без калькування та русифікації;
 • Знають культуру країни, умови побуту і життя;
 • Дотримуються всіх правил граматики та орфографії.

Також чимале значення має стилістика і лексика, адже доволі часто трапляються ситуації, коли фразу чи речення неможливо перекласти дослівно, і потрібно передати їхній зміст у зрозумілий для читача спосіб.

Співробітники бюро дотримуються таких принципів відбору лексики

 1. Інтерпретують слова в контексті, виходячи з суті матеріалу, що викладається;
 2. Точно передають емоційні відтінки тексту;
 3. Зберігають самобутній стиль автора, підбираючи синоніми;
 4. Використовують лише літературну мову, в рідкісних випадках допускається переклад із діалектними або просторічними словами;
 5. Роблять переклад близьким за змістом до оригіналу.

Кожна мова має свої унікальні особливості, які наші перекладачі обов’язково враховують. Їхнє завдання – інтерпретувати текст відповідно до всіх вищевикладених критеріїв.

Звертайтеся до бюро перекладів Ком’юнік Компані, і ваш текст буде перекладено максимально грамотно і зрозуміло!

Оцените!