Особливості юридичного перекладу документів

  …і вплив правової системи, які ускладнюють переклад на різні мови та для різних країн. Через стрімкий розвиток в рамках іноземних спільнот нашої країни, що тримає курс на міжнародну інтеграцію, виникають потреби в якісних і юридично правильно складених документах. Зняття мовного бар’єра та приведення документів у той вигляд, який би відповідав вимогам представників країн і міжнародних спільнот, для яких вони призначені, – головна мета юридичного перекладу. Що ж собою являє юридичний переклад і коли він використовується? Юридичний переклад — це переклад текстів, які наділені правовими аспектами, що мають безпосереднє відношення до юриспруденції та нормативної бази. Слід бути проінформованим про те, що практично всі іноземні відомства, посольства та консульства вимагають не тільки нотаріально посвідчених копій документів, а і їх якісних перекладів. Юридичний переклад повинен виконувати дипломований фахівець, який не тільки володіє високим рівнем іноземної мови, але вміє користуватися юридичною термінологією та відмінно орієнтується в таких сферах, як податкове, комерційне, корпоративне, цивільне, процесуальне та міжнародне право. Як відомо, документи особливої важливості мають свій певний зміст і форму, які необхідно обов’язково врахувати і зберегти при перекладі. Необхідно також пам’ятати про особливості термінології даних документів і формулювання речень при перекладі, які обов’язково повинні відповідати оригіналу, інакше документ можуть визнати недійсним, і він втратить юридичну значущість. Документи, які потребують юридичного перекладу:
  • – договори, контракти;закони, укази;
  • – ділова документація;
  • – нормативно-правова база;
  • – статути, акти, протоколи;
  • – заяви, контракти, угоди;
  • – свідоцтва, ліцензії, сертифікати, довіреності;
  • – тендерна документація, бізнес-плани, юридичні висновки;
  • – інші цінні документи.
Як же подолати складності правової системи різних держав? Відомо, що правова система кожної країни має свої особливості, норми та формулювання стосовно юридичних документів. При здійсненні угод міжнародного рівня необхідно повністю відповідати вимогам тієї країни, для якої потрібні ці документи та їх переклади. У кожній юридичній системі країни є особливі тонкощі у формулюваннях, які можуть кардинально відрізнятися в різних державах, і, своєю чергою, для їх дотримання та виконання вимагають висококваліфікованого фахівця в перекладі, який би досконально володів як мовою оригіналу, так і мовою перекладу. Наявність непростих лексичних еквівалентів термінів, цілі конструкції значень, перефразувати які дуже складно, а іноді не зовсім можливо, ускладнюють роботу перекладача та особи, яка засвідчує переклад, у тому числі можуть стати перешкодою для визнання дійсності документа. І тут важливим буде вміння працювати з двомовними словниками на правовій основі, де найчастіше дуже грамотно зазначено безліч варіантів перекладу для тієї чи іншої сфери права. Підбиваючи підсумок вище сказаного, ще раз переконуємося в тому, що якісний переклад і висока кваліфікація перекладача відіграють важливу роль у підтвердженні правильності ваших документів у тій чи іншій країні. Саме наші фахівці в сфері юридичного перекладу мають такі якості та завжди готові допомогти вам у розв’язанні таких питань. Ми виконуємо юридичні переклади якісно й у найкоротший термін, звісно, відповідно до вимог країни, яка приймає документи. Будьте спокійні за дійсність і точність перекладу своїх документів. Довіряйте професіоналам!
Оцените!