Особливості роботи перекладача на суді

 

особливості роботи перекладача на судіПерекладання судового процесу – це комплексне поняття, що передбачає роботу не лише в залі суду, а й у відділенні міліції, міграційній службі, адвокатській конторі чи інших закладах юстиції.

Безумовно, судовий перекладач повинен достатньою мірою знати юридичну термінологію. Але головну увагу він приділяє етичним нюансам, оскільки від них залежить результат справи. Таким чином, його усний переклад передає не тільки зміст сказаного, а й персональне ставлення, підтекст слів мовця, тому фахівець обов’язково імітує інтонацію та робить логічні, фразові наголоси на відповідні слова, щоб передати інформацію коректно.

У більшості випадків перекладач потрібен одному або обмеженій кількості учасників судового процесу. У цьому разі, щоб не заважати іншим, він може використовувати метод «шушутаж» – перекладання без використання будь-якого обладнання, пошепки.

Професійні якості судових перекладачів Ком’юнік Компані

  • Нейтральне ставлення, оскільки їхнє головне завдання – здійснення точного перекладу.
  • Професіоналізм – наші співробітники знають свій статус і повноваження, уміють їх дотримуватися.
  • Коректність перекладу – максимально точно, емоційно повно, без особистої оцінки.
  • Знання юридичної термінології та лексики, без якого неможливо здійснити грамотний переклад.
  • Конфіденційність – фахівець офіційно зобов’язується зберігати в таємниці та не передавати третім особам будь-які відомості, що стосуються судового засідання.
  • Тактовність, неупередженість, повага до обох сторін процесу.

Фахівці бюро перекладів Ком’юнік Компані гарантують високу точність перекладу судового процесу, що дозволить стороні, для якої здійснюють переклад, досягти поставлених цілей.

Оцените!